Maandag 20 oktober om 19u in Het Roze Huis.

klik voor vergroting op afbeelding

Dinsdag 14 oktober om 19u Stadsklap in Het Roze Huis

Het Roze Huis - çavaria Antwerpen organiseert, na het succes van de afgelopen edities, opnieuw een STADSKLAP!
Wil je meer weten over het leven van nieuwkomers in Antwerpen?
Gedurende een drietal uurtjes bestoken nieuwkomers een groep Belgen met vragen over onze gewoonten, tradities, cultuur, sociale etiquette, familierelaties enzovoort. Wij geven uitleg over het reilen en zeilen van onze samenleving: waarom doen we hier de dingen zoals we ze doen? De nieuwkomers praten over de gelijkenissen en verschillen in hun eigen cultuur. Geen enkel vooroordeel wordt geschuwd! Het resultaat is een interessante kijk op elkaars leven voor zowel de Belgen als de nieuwkomers.
Heb je zin om zo'n uniek en verrijkend gesprek mee te maken?
De plaatsen zijn beperkt, dus schrijf je als de bliksem in via info@hetrozehuis.be

Neem deel aan de Antwerpse veiligheidsmonitor

Met een online enquête wil de stad Antwerpen ism Het Roze Huis polsen naar het veiligheidsgevoel van holebi’s in de stad.
Help mee om dit veiligheidsgevoel in kaart te brengen en vul de enquête in. Dit duurt zo'n 10 minuten.

Lees alle vragen aandachtig. Er zijn geen goede of foute antwoorden mogelijk. Enkel uw mening is van belang. De enquête is vanzelfsprekend volledig anoniem. Onbekend object

Holebipioniers.be verzamelt getuigenissen en geeft LGBT-erfgoed door aan jongeren

In Antwerpen werd de website Holebipioniers.be voorgesteld. Deze is niet alleen een interessant naslagwerk, het is vooral een handig educatief lespakket voor leerkrachten in het secundair onderwijs.
Iedereen kan op de website terecht om meer informatie te vinden over de geschiedenis van de holebi- en transgenderbeweging en om fragmenten te bekijken uit de interviews met de pioniers. In een tweede fase van het project zal Het Roze Huis - çavaria Antwerpen de belangrijke figuren uit de periode na 1985 interviewen. De website werd voorgesteld in aanwezigheid van meer dan 100 gasten waaronder de pioniers, leerkrachten, vertegenwoordigers van de holebi- en transgenderbeweging en een vertegenwoordiger van minister Schauvliege die het project financieel steunt. De pioniers zelf werden in de bloemetjes gezet voor het belangrijke werk dat ze de afgelopen 50 jaar geleverd hebben.
Verder lezen.

Steun Het Roze Huis

Het Roze Huis - çavaria Antwerpen is een groot en stevig huis, dat plaats biedt aan meer dan 30 holebi- en transgenderverenigingen, meer dan 100 vrijwilligers en talloze mooie, plezierige, zinvolle en grensverleggende activiteiten.

Om zo'n bedrijvig huis draaiende te houden is geld nodig. Via verscheidene overheden krijgt onze organisatie geld om projecten op te zetten en uit te voeren. Sommige kosten zijn echter niet gesubsidieerd, zoals bijvoorbeeld de onderhoudswerken aan Het Roze Huis.


Daarnaast wil Het Roze Huis - çavaria Antwerpen meer realiseren voor haar achterban en dan vooral voor de meest kwetsbare subdoelgroepen. We zijn dus aangewezen op de milde steun van al wie met Het Roze Huis - çavaria Antwerpen sympathiseert en onze missie onderschrijft. Enkel zo kunnen wij onze ontmoetings-, onthaal- en socio-culturele functie blijven garanderen. Een huis waar wij ons goed en thuis voelen.
 

Het Roze Huis - çavaria Antwerpen of valt bij de gratie en inzet van zijn vrijwilligers. De vrijwilligers staan in voor alle denkbare taken, van de onderhoud van het gebouw tot politiek lobbywerk.

We kunnen steeds helpende handen gebruiken. Vrijwilligers komen bij ons terecht in een 'werkgroep', waar de vrijwilligers rond één thema samenwerken of kunnen gewoon zo nu en dan eens helpen bij evenementen.

 

Inhoud syndiceren