Ga naar pagina inhoud

Word lid

We heten je graag welkom in onze familie.

Via verscheidene overheden krijgt Het Roze Huis geld om onzeprojecten uit te voeren. Sommige kosten zijn echter niet gesubsidieerd. We zijn dusaangewezen op de steun van al wie met Het Roze Huis sympathiseert en onze missie en visieonderschrijft. Enkel zo kunnen wij onze ontmoetings-, onthaal en socio-culturele functieblijven garanderen. Je kunt Het Roze Huis ook steunen door een gift te doen of doorvrijwilliger te worden.

Wil je lid worden van Het Roze Huis? Stort 20 euro op het rekeningnummer IBAN BE95 00135550 3258 op naam van Het Roze Huis – çavaria Antwerpen, met vermelding ‘lidgeld +naam´.

Schrijf je in