Ga naar pagina inhoud

Over Ons

Het Roze Huis heeft haar wortels in de succesvolle Roze Zaterdag die in 1994 in Antwerpen plaatsvond. Op initiatief van toekomstig voorzitter Denis Bouwen brainstormt een groep mensen over een nieuw, permanent en zichtbaar LGBT+ project. Een bevraging onder de Antwerpse verenigingen wijst op de behoefte aan een lokaal voor vergaderingen en activiteiten. In 1995 volgt de oprichting van de vzw Het Roze Huis door enkele vrijwilligers en een tiental holebi-verenigingen uit de stad.

Bijna 25 jaar later behartigt Het Roze Huis nog altijd de belangen van de regenbooggemeenschap in de provincie Antwerpen. Door acties te voeren en vorming en advies te verstrekken, gaan we het hokjesdenken tegen en werken we mee aan de gelijke kansen van eenieder. We zien toe op het behoud en uitbreiding van de rechten van onze achterban.

Als koepel ondersteunen wij de werking van het provinciale verenigingsleven rond seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie. Door ontmoeting, uitwisseling en samenwerking, versterken we de zichtbaarheid van onze doelgroep en het welzijn en de positie van de mensen in onze gemeenschap.

Wij hechten belang aan

Betrokkenheid
We zijn gepassioneerd in wat we doen. Onze medewerkers, vrijwilligers en sympathisanten willen een positieve bijdrage leveren aan het leven van anderen.

Samenwerking
Wij denken niet in hokjes. We zijn een bondgenoot voor al wie ijvert voor gelijke kansen en respect heeft voor eenieders individualiteit. Samenwerking zoeken we actief op; wij hebben een open deur.

Inclusiviteit
Wij geloven in de meerwaarde van verschillende perspectieven. We streven ernaar de diversiteit binnen en buiten onze gemeenschap te verwelkomen en een stem te geven.

Respect
Onze werking en houding is gekenmerkt door respect voor ieders eigenheid en persoonlijke integriteit. We behandelen elkaar respectvol en rechtvaardig.

Vrijwilligerswerk
Doorheen vrijwilligerswerk ontstaat ontmoeting, verbinding en participatie. Wij geloven dat door vrijwilligerswerk mensen groeien.

Bouw mee aan de werking rond de LGBT+ gemeenschap.
Steun ons

Het bestuur

De Raad van Bestuur komt maandelijks bijeen en is bevoegd voor het uitzetten van het beleid en de dagelijkse werking van Het Roze Huis – çavaria Antwerpen.

Marcia Poelman

Marcia Poelman

Voorzitter

Ondertussen ben ik al meer dan 6 jaar bestuurder bij HRH, met een steeds grotere betrokkenheid. De diversiteit binnen de LGBT+ gemeenschap boeit me enorm.Wat me drijft is de overtuiging dat mensen nood hebben aan rolmodellen die tonen dat anders zijn, een buitenstaander zijn, ook een meerwaarde kan betekenen. De overtuiging ook dat we in een superdiverse context bruggen moeten slaan naar andere bewegingen in de stad en de regio. Het Roze Huis is daartoe een uitstekend platform. Ik zit de bestuursvergaderingen voor, neem het woordvoerderschap op en doe graag lobbywerk.'

Ben Leys

Ben Leys

Penningmeester

Toen ik 18 jaar jong was, besloot ik om eindelijk mijn angst te overwinnen en ging ik naar het onthaal van Enig Verschil in de toenmalige kelder van het praatcafé. Het was een van de beste beslissingen in mijn leven. Ik wilde daarom iets terugdoen voor de vereniging en zette me in als vrijwilliger. 7 jaar lang nam ik verschillende taken op mij, zoals webmaster, penningmeester en voorzitter. Toen ik de leeftijdslimiet van Enig Verschil naderde, werd ik gevraagd om te helpen bij Het Roze Huis. Ik heb niet getwijfeld en sinds 2011 ben ik er penningmeester.

Inge Wallaert

Bestuurslid

Ik ben Inge Wallaert en ben mede-oprichter van Het Roze Huis en cvba Den Draak. Na een rustpauze (o.a. omwille van mijn engagementen op internationaal vlak als co-secretais van ILGA World) ben ik terug in de raad van bestuur van HRH gestapt en zeer actief als vrijwilliger in verschillende werkgroepen. Mijn specifieke taak in het bestuur is om de vzw te vertegenwoordigen daar waar nodig.

Peter Nijst

Secretaris

Toen we van 't Stad 19 jaar geleden ‘ons huis' ter beschikking kregen werd ik vrijwilliger. Sinds een 10-tal jaar als bestuurslid en de laatste jaren als secretaris. We hebben heel veel bereikt op vlak van holebitrans-rechten en daar mogen we trots op zijn. Onze rechten, ze lijken vanzelfsprekend, maar dat zijn ze niet! Je hoort wel eens: “Ach, die homo's, ze hebben nu toch alles?” We hebben ervoor moeten vechten. De geschiedenis én de actualiteit leren ons dat we waakzaam moeten blijven…!

Andy Vandervoort

Bestuurslid

Limburger, wereldburger, ... intussen al 15 jaar 'Antwerpenaar'. Fervent zwemmer bij Active Company vzw, ere-bestuurder en -voorzitter van deze club. Stond mee aan de wieg van Antwerp Pride vzw en World Outgames vzw in Antwerpen. Professioneel actief als beleidsmedewerker cultuur bij het departement Cultuur, Jeugd en Media met sterke betrokkenheid bij het sociaal-cultureel werk. Een fervent 'Roze Huis-mens' omdat ik iets wil teruggeven aan de koepel die mij lang geleden - toen ik bijna niemand kende in Antwerpen - een veilige en warme omgeving bood.

Marleen Hufkens

Bestuurslid

Ik ben zo ' n vijf jaar actief bij Het Roze Huis. Mijn grootste doel is de belangen van transgenders behartigeren in de Raad van Bestuur en bij Het Roze Huis. Daarbij wil ik de kritische stem blijven vertegenwoordigen bij Het Roze Huis.

Katia Nauwelaerts

Bestuurslid

Ik ben Katia Nauwelaerts, pas 46 jaar en woon quasi mijn hele leven al in Borgerhout. Ik ben een culturele veelvraat: Lezen is een passie en ben regelmatige klant in Bourla, Roma en Desingel. Daarnaast ben ik fervente supporter van KFCO Beerschot Wilrijk en fan van de Rode Duivels/Red Flames en gaat de rest van mijn vrijetijd vooral naar reizen en korte (fiets)tripjes met mijn liefste. Behalve in de vroege ochtend, sta ik steeds open voor een goede babbel ( al dan niet met een ice tea green, bruin biertje of een glas wijn). In de raad van bestuur volg ik in de eerste plaats het personeel op, ook beroepshalve ben ik daar mee bezig.

Corre (Nele) Cornelis

Bestuurslid

Vroeger actief in het Gentse (Verkeerd Geparkeerd, eerste stapjes rond Wel Jong Niet Hetero, vrijwilliger bij FWH, de voorloper van Cavaria). Na verhuis naar Antwerpen bestuurder van het Roze Huis. Heb werkgewijs en in vrije tijd heel wat ervaring in verenigingen en sociaal-cultureel werken.

De medewerkers

Ines Rombouts

Inhoudelijk verantwoordelijke

Marieke Jochems

Zakelijk verantwoordelijke

Carla Van der Elst

Secretariaatsverantwoordelijke

Davide Secci

Regionaal medewerker çavaria

Onze vrijwilligers

Het Roze Huis-çavaria Antwerpen staat of valt bij de gratie en inzet van zijn vrijwilligers.

De vrijwilligers staan in voor alle denkbare taken, van het onderhoud van het gebouw tot politiek lobbywerk.

Bekijk onze vacatures