Ga naar pagina inhoud

Over Ons

Het Roze Huis heeft haar wortels in de succesvolle Roze Zaterdag die in 1994 in Antwerpen plaatsvond. In 1995 volgt de oprichting van de vzw Het Roze Huis door enkele vrijwilligers en een tiental LGBTQIA+ verenigingen uit de stad.

28 jaar later behartigt Het Roze Huis nog altijd de belangen van de regenbooggemeenschap in de provincie Antwerpen. Door acties te voeren en advies te verstrekken, gaan we het hokjesdenken tegen en werken we mee aan de gelijke kansen van eenieder. We zien toe op het behoud en uitbreiding van de rechten van onze achterban.

Als koepel ondersteunen wij de werking van het provinciale verenigingsleven rond seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie. Door ontmoeting, uitwisseling en samenwerking, versterken we de zichtbaarheid van onze doelgroep en het welzijn en de positie van de mensen in onze gemeenschap.

Wij hechten belang aan

Betrokkenheid

We zijn gepassioneerd in wat we doen. Onze medewerkers, vrijwilligers en sympathisanten willen een positieve bijdrage leveren aan het leven van anderen.

Samenwerking

Wij denken niet in hokjes. We zijn een bondgenoot voor al wie ijvert voor gelijke kansen en respect heeft voor eenieders individualiteit. Samenwerking zoeken we actief op; wij hebben een open deur.

Inclusiviteit

Wij geloven in de meerwaarde van verschillende perspectieven. We streven ernaar de diversiteit binnen en buiten onze gemeenschap te verwelkomen en een stem te geven.

Respect

Onze werking en houding is gekenmerkt door respect voor ieders eigenheid en persoonlijke integriteit. We behandelen elkaar respectvol en rechtvaardig.

Vrijwilligerswerk

Doorheen vrijwilligerswerk ontstaat ontmoeting, verbinding en participatie. Wij geloven dat door vrijwilligerswerk mensen groeien.

Bouw mee aan de werking rond de LGBT+ gemeenschap.
Steun ons

Het bestuur

Het bestuur van Het Roze Huis komt maandelijks bijeen en is bevoegd voor het uitzetten van het beleid en de dagelijkse werking van Het Roze Huis – çavaria Antwerpen.

Steve Vermaelen

Voorzitter + woordvoerder (bereikbaar voor pers in avonden en weekenden: +32 498 44 45 71)

Ik ben Steve, geboren in Oost-Berlijn vlak voor de val van de muur. Zelf heb ik het leven daar niet bewust meegemaakt, maar mijn ouders vertellen er nog vaak over. “Vrijheid” was er slechts een woord, enkel in gedachten was je vrij. Ondertussen woon ik al 12 jaar in Antwerpen, waar ik de vruchten kan plukken van de strijd voor gelijke rechten die de generatie voor ons gevoerd heeft. Hier lijkt dit verworven, elders in de wereld (en zelfs binnen Europa), is dit niet overal het geval. “Verandering gaat niet in een rechte lijn”, ook bij ons moeten we waakzaam blijven voor de LGBTQI+-aanvaarding. Daar wil ik me via Het Roze Huis voor inzetten, o.a. door de communicatie te verzorgen. Zodat iedereen de weg kan vinden naar Het Roze Huis, en volop vrij in het leven kan staan.

Kat Van Nuffel

Bestuurder

Ik ben sinds 2012 actief in het verenigingsleven. Als oprichter van WIJdames, bestuurder van L-Day Belgium en Antwerp Pride heb ik heel wat relevante kennis verworven. Van 2015 tot 2022 ben ik ook bestuurder geweest bij Active Company. Diversiteit, gelijkheid en inclusie zijn mijn stokpaardjes. Met mijn ervaring in het verenigingsleven én als DEI trainer, verantwoordelijke HRM (professioneel) en oprichter van LDIA (Legal Diversity & Inclusion Alliance), hoop ik een zinvolle bijdrage te leveren aan het bestuur van het Roze Huis Antwerpen. Het eerste ‘huis’ waar ik ben thuisgekomen en gelijkgezinden heb gevonden. Het is van cruciaal belang een veilige omgeving te vinden waar je jezelf verder kan ontdekken en ontplooien. Als bestuurder wil ik mijn steentje kunnen bijdragen aan het in stand houden en de verdere ontwikkeling van het Roze Huis, zodat iedereen er zijn weg naartoe kan (blijven) vinden en er zich thuis voelt.

Inge Wallaert

Inge Wallaert

Bestuurslid

Ik ben Inge Wallaert en ben mede-oprichter van Het Roze Huis en cvba Den Draak. Na een rustpauze (o.a. omwille van mijn engagementen op internationaal vlak als co-secretais van ILGA World) ben ik terug in de raad van bestuur van HRH gestapt en zeer actief als vrijwilliger in verschillende werkgroepen. Mijn specifieke taak in het bestuur is om de vzw te vertegenwoordigen daar waar nodig.

Peter Nijst

Peter Nijst

Secretaris

Actief sinds 1999, waarvan de laatste 10 jaren als secretaris. Diversiteit, in de bréde zin van het woord, is mijn grootste motivatie. Wij en onze dierbare voorgangers hebben heel veel bereikt op vlak van LGBT+-rechten en daar mogen we trots op zijn. Je hoort wel eens: “Ach, die homo's, ze hebben nu toch alles?”. Er zijn steeds actievere actoren in onze samenleving die ons terug willen wegzetten als minderwaardige burgers. De geschiedenis én de actualiteit leren ons dat we waakzaam moeten blijven…!

Andy Vandervoort

Andy Vandervoort

Bestuurslid

Limburger, wereldburger, ... intussen ook al een hele poos 'Antwerpenaar'. Fervent zwemmer bij Active Company vzw, ere-bestuurder en -voorzitter van deze club. Stond mee aan de wieg van Antwerp Pride vzw en World Outgames vzw in Antwerpen. Professioneel actief als beleidsmedewerker bij het departement Cultuur, Jeugd en Media. Een fervent 'Roze Huis-mens’ omdat ik iets wil teruggeven aan de koepel die mij lang geleden - toen ik nieuw was in Antwerpen - een veilige en warme omgeving bood. Dankzij het verenigingsleven ben ik een gelukkiger mens. Dit wil ik delen met al wie Het Roze Huis een warm hart toedraagt.

Marleen Hufkens

Marleen Hufkens

Bestuurslid

Ik ben zo ' n vijf jaar actief bij Het Roze Huis. Mijn grootste doel is de belangen van transgenders behartigeren in de Raad van Bestuur en bij Het Roze Huis. Daarbij wil ik de kritische stem blijven vertegenwoordigen bij Het Roze Huis.

De medewerkers

Amani Wijte

Projectleider ´Vinden en Verbinden´

Marieke Jochems

Marieke Jochems

Inhoudelijke werking, vrijwilligers en communicatie + woordvoerder (bereikbaar voor pers op weekdagen,: +32 468 476 339)

Maya Van der Brempt

Allround administratief medewerker

Onze vrijwilligers

Het Roze Huis-çavaria Antwerpen staat of valt bij de gratie en inzet van zijn vrijwilligers.

De vrijwilligers staan in voor alle denkbare taken: van het onderhoud van het gebouw, het organiseren van activiteiten tot flyeren tijdens onze deelname aan de Antwerp Pride parade.

Bekijk onze vacatures

Partners

Het Roze Huis heeft een samenwerkingsovereenkomst met de stad Antwerpen, die jaarlijks wordt besproken en wordt bijgesteld. Deze afspraken worden samengevat in een afsprakennota. De afsprakennota´s zijn te bekijken via onderstaande links:

Afsprakennota Het Roze Huis 2021

Afsprakennota Het Roze Huis 2022