Ga naar pagina inhoud

Zaalhuur reglement

Zaalverhuur in Het Roze Huis

Het Roze Huis verhuurt drie ruimtes, beschikbaar voor vergaderingen, vormingssessies, socio-culturele activiteiten, persconferenties,  kleine feestjes en recepties.
De algemene regel is dat holebi- en transgenderverenigingen die lid zijn van Het Roze Huis – çavaria Antwerpen, voorrang hebben bij reservatie en gratis gebruik kunnen maken van de zalen. Niet-aangesloten verenigingen, externe particulieren, diensten of instellingen kunnen tegen betaling eveneens ruimtes reserveren. 

OPGELET: gelieve deelnemers te informeren over de juiste locatie:
Zaal Suzan Daniel en zaal zolder Draakplaats 1: ingang langs Grote Hondstraat of via ingang café Den Draak
Zaal Yasmine Draakplaats 2: te bereiken via regenboogzebrapad vanaf café Den Draak

Materialen en catering
Projectiescherm en CD-speler zijn op aanvraag gratis beschikbaar in de zalen. Catering en heel wat materialen worden voorzien aan democratische prijzen.

Reservaties
Voor reservaties ’s avonds of in het weekend kan je mailen naar secretariaat@hetrozehuis.be, of telefoneren naar 03/288.00.84 op werkdagen tussen 13u en 16u30.
Vragen i.v.m. audio-apparatuur, eventuele bijkomende catering en uitzonderlijk een andere schikking van de tafels en stoelen worden tevens aangevraagd via het formulier in de zaalhuur agenda .

Voor vergaderingen gelden  volgende tarieven:

  • Forfait verbruik zelf meegebrachte drank (‘stopselgeld’): 1 euro per liter
  • Forfait verbruik zelf meegebrachte hapjes of broodjes: 1 euro per persoon
  • Forfait verbruik zelf meegebrachte warme maaltijden: 2 euro per persoon
  • Aan onze huurders vragen we de zaal na gebruik op te ruimen, afwas gestapeld in de keukenhoek te zetten en de tafels en stoelen op te stellen volgens het opgestelde plan. Indien dit niet gebeurt, rekenen wij een vergoeding van 50 euro aan.

Voor feesten en recepties gelden volgende tarieven

  • Huur Zolder: 155 euro voor 4 uur en 250 euro voor 8 uur
  • Er wordt geen forfait gerekend voor het meebrengen van eigen drank, hapjes of broodjes. Enkel wanneer u eigen toestellen zoals een (microgolf)oventje, frituurpan etc. meebrengt, rekenen wij een forfait van 15 euro per toestel.
  • Gratis gebruik van wijn- en cavaglazen (prijs per gebroken glas: 1 euro)
  • CD-speler gratis te gebruiken
  • Voor de afwas, opruim en poetsen van de zaal rekenen we slechts 50 euro. U kan er echter ook voor kiezen om dit zelf te doen.
  • Onze zolderzaal is géén fuifzaal. Heb altijd respect voor onze buren en eindig ten laatste om 1 uur!

Wij hanteren volgende kortingen:
5% korting vanaf de 5de boeking per jaar.
10 % korting vanaf de 10de boeking per jaar.
10% korting voor vrijwilligers en personeelsleden van Het Roze Huis.

Annuleren
Een gereserveerde zaal kan uiterlijk 10 dagen van tevoren geannuleerd worden zonder kosten via zaalhuur agenda of via mail naar secretariaat@hetrozehuis.be voor reservaties in het weekend of ‘s avonds. Bij laattijdige annulering zal de verhuurprijs worden aangerekend. Wanneer er bovendien minder dan 24u voor de aanvang van de reservatie geannuleerd wordt, wordt tevens de bestelde catering aangerekend.

Betaling
Kort na de zaalhuur wordt een factuur toegestuurd met een gedetailleerd overzicht van de verschillende kostenplaatsen.  Facturen zijn binnen de dertig dagen betaalbaar.

Afspraken in verband met het gebruik van de zalen

Achterlaten van de zalen
De zaal moet na gebruik in de oorspronkelijke staat teruggebracht worden; d.w.z. dat tafels en stoelen, materiaal enz. terug op de plaats moeten staan waar ze stonden bij het betreden van de zaal. Afwas wordt verzameld in de keukenhoek. Alle lichten worden uitgedaan; ramen en deuren worden zorgvuldig gesloten.

Wanneer de zolder gehuurd wordt voor een feest of receptie kan u ervoor kiezen de opruim over te laten aan het personeel en/of de vrijwilligers van Het Roze Huis en wordt een forfaitaire kost van 50 euro aangerekend.

Rookverbod
In de hele trapzaal en in alle ruimtes op de 1ste en 2de verdieping (ook in de toiletten!) geldt een algemeen rook- en vuurverbod.

Schade en ongevallen
Alle kosten om eventuele schade aan lokalen, meubilair of inrichtingsmateriaal te herstellen of uitzonderlijk schoon te maken wegens extreem bevuild, zullen worden doorgerekend aan de gebruiker. Er mag geen vuur gemaakt worden in de zalen. Gebruik van kaarsen wordt sterk afgeraden omwille van brandgevaar en bevuiling door afdruipend kaarsvet. De huurder/gebruiker van de zaal is verantwoordelijk voor brand, ongevallen en beschadiging, indien door zijn nalatigheid veroorzaakt. Alle kosten daaruit voortvloeiend zullen op de gebruiker verhaald worden.

Het Roze Huis is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Exposities
In zaal Suzan, zaal Yasmine en in de trapzaal op de 1ste verdieping, worden regelmatig kunstwerken tentoongesteld. Bij reservatie van een zaal met kunstwerken is deze ruimte enkel toegankelijk voor de huurders van de zaal. Het is echter niet toegestaan dat de gebruiker van de zaal de kunstwerken verwijdert noch verplaatst. Als de werken van die aard zijn dat ze het gebruik van de ruimte op dat ogenblik verhindert, beslist de secretariaatsverantwoordelijke of werken (tijdelijk) mogen verhuizen. De huurder heeft evenmin inspraak over de waarde/kwaliteit/aard van de tentoongestelde werken en kan dit ook niet inroepen als argument om de reservatie laattijdig te annuleren, tenzij hij de hieraan verbonden kosten betaalt. De huurder wordt geacht zich bij de reservatie van een zaal te vergewissen van mogelijke exposities in die ruimte.

Uitzonderlijke waarborg
Voor feesten en grote recepties e.d. (waarbij uitgebreide catering en speciale zaalopstelling wordt afgesproken) wordt een borg gevraagd van € 200,00. Dit bedrag moet op de rekening staan vóór aanvang van de activiteiten.
Deze waarborg wordt verrekend in de afrekening.