Ga naar pagina inhoud

Vinden en (ver)binden is een project in samenwerking tussen Stad Antwerpen,  Atlas Diversiteit en Het Roze Huis; gesubsidieerd door Gelijke Kansen Vlaanderen met de medewerking van Shouf Shouf vzw en het Rode Kruis Opvangcentrum Linkeroever.

Binnen het project Vinden en (ver)binden werken we aan gelijkwaardigheid en toegankelijkheid binnen de stad Antwerpen, ongeacht etnische achtergrond, seksualiteit en genderidentiteit. Het project richt zich tot LGBTQIA+ personen met een migratieachtergrond. Zij bevinden zich in een minderheidspositie in de samenleving als geheel, als binnen hun etnisch-culturele groep. Dit zorgt ervoor dat zowel nieuw- als oudkomers hindernissen kunnen tegenkomen in hun zoektocht naar zichzelf in een (nieuwe) stad en/of community.

In dit kader richten we een buddywerking op die als doel heeft het algemeen welbevinden van de doelgroep te verhogen, door in te spelen op de noden en behoeften van elke individuele deelnemer. Deze noden kunnen voor elke deelnemer anders zijn. Sommige deelnemers zullen de behoefte hebben om mensen te ontmoeten in wie ze zichzelf herkennen en bij wie ze zichzelf kunnen zijn. Anderen willen misschien LGBTQIA+ personen en -activiteiten leren kennen. Een buddy kan voor hen het verschil maken.

We lanceren dit project met een oproep naar zowel vrijwilligers als deelnemers. Herken je je in onderstaande beschrijvingen? Meld je dan aan als vrijwilliger of deelnemer.

De vrijwilligers:

Als buddy-vrijwilliger bied je een luisterend oor, mentale steun en onderneem je graag activiteiten met de persoon met wie je gekoppeld bent. Op die manier draag je bij aan het welzijn en aan de versterking van het sociaal netwerk van de deelnemer. Voordat je als buddy begint ontvang je een training om voorbereid het buddyschap in te stappen. Daarnaast word je doorheen het traject begeleid door de coördinator.  Voel je je verbonden met de LGBTQIA-gemeenschap en heb je tijd om regelmatig met een deelnemer af te spreken? Meld je dan aan als vrijwilliger.

De deelnemers:

Als deelnemers van het project heb je de behoefte om mensen te ontmoeten bij wie je je begrepen voelt. Misschien wil je graag andere LGBTQIA+personen en -activiteiten leren kennen? Of spreek je gewoon graag af en toe af voor een babbel, wandeling of een kop koffie? Naast de buddywerking organiseert Shouf Shouf ook groepsactiviteiten waar je gelijkgestemden kunt ontmoeten. Kun jij ondersteuning van een buddy-vrijwilliger gebruiken? Meld je dan aan als deelnemer.

Aanmelden en meer informatie over het project kan je terug vinden op: www.shoufshouf.be/buddy