Ga naar pagina inhoud

https://bit.ly/3AsGi8Y

— ENGLISH BELOW —Kom en laat je inspireren tijdens onze jaarlijkse Human Rights Friday waar we ons focussen op het thema van dit jaar: Queertopia.In de ochtend verwelkomen we je op het hoofdkantoor van DPG Media waar we een congres organiseren over inclusie in een werkomgeving. Samen met Kliq en United Workers Club luisteren we naar het inlcusiebeleid bij enkele toonaangevende bedrijven in België en geven we tips en informatie over hoe je van je bedrijf een veiligere ruimte voor alle werknemers kunt maken.’s Middags verwelkomen we je in De Studio, waar je kunt kiezen uit twee paneldiscussies. Eén discussie gaat dieper in op ons thema en we zullen kijken naar de toekomst van onze gemeenschap. De andere discussie is voor trans personen, hun allies en mensen die zichzelf willen informeren over de huidige situatie en problemen waar de transgemeenschap nog steeds mee te maken heeft.We sluiten de dag af met de documentaire I am Samuel, een intiem portret van een Keniaanse man die verscheurd wordt tussen zijn plicht jegens zijn familie en zijn liefde voor Alex. Deze hartverwarmende film wordt ingeleid door Samuel zelf en Annette Nyabundi, een van de producenten.Check onze website en social media voor actuele informatie.Dit evenement is in samenwerking met Het Roze Huis en Wel jong vzw. Schrijf je hier in: https://shop.paylogic.com/fe16d14a06bf43e5a32cd203bd8ec1d6/—Come and get inspired during our annual Human Rights Friday where we focus on this year’s theme: Queertopia.In the morning we welcome you at the headquarters of DPG Media where we will organise a conference on inclusion in a working environment. Together with Kliq and United Workers Club we will listen to the practices of some of the leading companies in Belgium and give tips and information on how to make your company a safer space for all employees.In the afternoon we welcome you at De Studio, where you can choose from two panel discussions. One discussion delves deeper into our theme and we will look towards the future of our community. The other discussion is for trans people, their allies and people who want to educate themselves on the current situation and problems the trans community still has to face up to.We finish the day with the documentary I am Samuel, an intimate portrait of a Kenyan man torn between balancing duty to his family and his love for Alex. This heartwarming film will be introduced by Samuel himself and Annette Nyabundi, one of the producers.Check our website and social media for up to date information.This event is oranised together with Het Roze huis and Wel Jong vzw.Register here: https://shop.paylogic.com/fe16d14a06bf43e5a32cd203bd8ec1d6/