Ga naar pagina inhoud

De penningmeester maakt deel uit van het bestuur. Naast de specifieke taken die hieronder in het functieprofiel zijn opgenomen is elk bestuurslid integraal verantwoordelijk voor het beleid, de uitvoering daarvan maar komt ook de bevoegdheid toe daarvan af te wijken.
Verder is haar belangrijkste taak het besturen van de vereniging. Deze taak omvat in feite alles om een vereniging in stand te houden. Het bestuur doet dan ook al datgene (en neemt daartoe de besluiten) dat noodzakelijk is om de vereniging intern en extern goed te laten functioneren.

Functieprofiel:

De penningmeester van het bestuur

• Is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het financiële beleid

• Houdt de kas bij en beheert de bankrekeningen;

• Verricht en ontvangt betalingen;

• Stelt de begroting op en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting;

• Maakt periodieke financiële overzichten ten behoeve van sturing op de begroting;

• Maakt het financieel jaarverslag;

• Ontwikkelt budgetbeheer en doet de implementatie hiervan binnen de structuur van de vereniging;

Waardering

  • Je maakt deel uit van een grote groep gemotiveerde vrijwilligers van Het Roze Huis
  • Je krijgt ondersteuning van je collega´s binnen het bestuur
  • Je krijgt de kans om uit te proberen en te groeien
  • Je volgt een interessante opleiding over seksuele – en genderdiversiteit
  • Tijdens de vrijwilligersmomenten heb je de kans om andere mensen te leren kennen.
  • Je bent verzekerd tijdens je werk voor Het Roze Huis

Werktijden

  • Eén bestuursvergadering per maand, en eventuele aanvullende vergaderingen.

Contactgegevens

  • Stuur een mailtje met je korte motivatie en cv naar Kat Van Nuffel voor vrijdag 3 maart: kathetrozehuis@gmail.com

Andere vacatures

Vrijwilligersvacature ANNO

ANNO is een nieuwe safe(r) space in Antwerpen. (Website: www.anno-antwerp.be/)