Ga naar pagina inhoud

Sinds 1995 behartigt Het Roze Huis- çavaria Antwerpen als vrijwilligersorganisatie de belangen van de regenbooggemeenschap in de provincie Antwerpen. Door acties te voeren en vorming en advies te verstrekken, gaan we het hokjesdenken tegen en werken we mee aan de gelijke kansen van eenieder. We zien toe op het behoud en uitbreiding van de rechten van onze achterban.

Als koepel ondersteunen wij de werking van het provinciale verenigingsleven rond seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie. Door ontmoeting, uitwisseling en samenwerking, versterken we de zichtbaarheid van onze doelgroep en het welzijn en de positie van de mensen in onze gemeenschap.

Wij geloven dat door vrijwilligerswerk mensen groeien. Doorheen vrijwilligerswerk ontstaat ontmoeting, verbinding en participatie. De combinatie van professionele medewerkers en vrijwilligers is niet altijd evident, daarom wil Het Roze Huis haar vrijwilligerswerking evalueren, verbeteren en intensifiëren.

Hiervoor zoeken we een freelance consulent (m/v/x) voor een korte opdracht.

TAAKOMSCHRIJVING

De focus ligt op eerste, concrete stappen om tot een duurzaam vrijwilligersbeleid te komen. Je toetst de stappen die je hierin zet steeds af met de raad van bestuur, die ook uit vrijwilligers bestaat.

 • Je screent het huidige vrijwilligersbeleid van Het Roze Huis in al haar facetten: Je gaat hierover in gesprek met vrijwilligers en onze drie medewerkers, je bekijkt de documenten en kanalen die gebruikt worden bij bijvoorbeeld rekrutering, onboarding, versterking, begeleiding en communicatie.
 • Je zorgt voor een gedragen visie op vrijwilligersbeleid, die aansluit bij onze missie.
 • Je zorgt voor duidelijkheid over de rollen en taken van vrijwilligers door vacatures op te stellen.
 • Je begeleidt de professionele medewerkers in de praktische toepassingen van het vrijwilligersbeleid, zodat er een degelijke informatieoverdracht gebeurt.
 • Als eindresultaat lever je op:
  • Een gedragen visie over vrijwilligersbeleid
  • Basisdocumenten op maat van Het Roze Huis, die het vrijwilligersbeleid vorm geven: een afsprakennota, vacatures voor vrijwilligers, communicatiekanaal,…
  • Adviezen over versterking en behoud van vrijwilligers
  • Een verslag met algemene bevindingen aan de raad van bestuur

AANBOD

 • Je kan er mee voor zorgen dat de regenbooggemeenschap en haar vrijwilligers in Antwerpen zich versterken.
 • Je kan gebruik maken van een werkplek in Het Roze Huis, Draakplaats 1, 2018 Antwerpen. Makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer.

PRAKTISCH

Mail je cv en plan van aanpak (met timing en het duidelijk aangeven van mandagen bij de verschillende stappen) en een globale prijsofferte (all-in) naar vacature@hetrozehuis.be voor 30/06/2020.

Graag vernemen we daarbij ook:

 • welke kennis en ervaring je hebt vrijwilligersbeleid in het sociaal-culturele veld
 • of je snel en flexibel inzetbaar bent.