Beleid

Het Roze Huis-çavaria Antwerpen is er klaar voor om haar eigen koers te bepalen.

Het Roze Huis is er klaar voor om partners, overheden en de brede maatschappij te sensibiliseren rond holebi,- transgender,- en genderthema's en daar waar nodig advies en vorming te geven.

 

Vanuit deze overtuiging is de raad van bestuur in maart 2012 aan een nieuw beleidsplan voor Het Roze Huis begonnen. Het plan is het resultaat van een uitgebreid proces waarbij de raad van bestuur de volledige werking van Het Roze Huis via een SWOT-analyse onder de loep genomen heeft. Vanuit deze analyse zijn doelstellingen geformuleerd die de interne organisatie in de komende beleidsperiode moeten versterken en zijn de missie en de statutaire doelstellingen van de organisatie aangepast.

De integrale Beleidsnota 2014-2018 kan u hier downloaden

 

De nieuwe missie van Het Roze Huis - çavaria antwerpen:

Een breder maatschappelijk draagvlak creëren voor holebi-, trans- en genderthema´s en de emancipatie van holebi´s en transgenders in de provincie Antwerpen bevorderen.

 

Onze visie:

HRH werkt vanuit een inclusiebeleid; holebi's, transgenders en hetero's werken samen voor de emancipatie, maatschappelijke acceptatie en gelijke rechten van onze doelgroep.

HRH gaat niet alleen samenwerkingsverbanden aan met het holebi- en transgendermiddenveld maar zoekt ook samenwerking met minder voor de hand liggende partners. Hierbij stapt HRH af van een geïnstalleerd hokjesdenken dat iemand of gekleurd/oud/arm is óf holebi/trans is, maar net een meervoudige identiteit heeft.

HRH heeft aandacht voor de diversiteit van haar achterban en zal zich blijvend inzetten om deze diversiteit weerspiegeld te zien in haar organisatie.

 

De statutaire doelstellingen geven weer hoe HRH haar missie uitvoert:

1. Het Roze Huis-çavaria Antwerpen creëert een ontmoetingsplek voor holebi´s, transgenders en sympathisanten.

2. Het Roze Huis-çavaria Antwerpen vergroot de zichtbaarheid van holebi´s en transgenders in de maatschappij.

3. Het Roze Huis-çavaria Antwerpen bevordert de onderlinge samenwerking tussen verenigingen met respect voor hun identiteit en onafhankelijkheid.

4. Het Roze Huis-çavaria Antwerpen is een informatie- en expertisecentrum op het gebied van holebi-, trans- en genderthema´s.

5. Het Roze Huis-çavaria Antwerpen is een actieve partner voor de verschillende overheden op vlak van holebi-, trans- en genderthema´s.

6. Het Roze Huis-çavaria Antwerpen ontwikkelt en participeert aan nieuwe en vernieuwende initiatieven die het welbevinden en de maatschappelijke positie van onze doelgroep versterken.

7. Het Roze Huis-çavaria Antwerpen geeft çavaria een platform om haar werking op lokaal en bovenlokaal niveau uit te bouwen ter bevordering van de samenhang binnen de holebi- en transgenderbeweging.

8. Het Roze Huis-çavaria Antwerpen streeft er naar om over een gebouw te beschikken om onze werking te garanderen.

9. Het Roze Huis-çavaria Antwerpen streeft naar een diversificatie van haar inkomstenbronnen.

 

Download onze jaarverslagen:
2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 

2016