Holebibib, meer dan een verzameling boeken!

Dankzij de medewerkers van Het Roze Huis, Cavaria  en vele  anderen, mogen we genieten van een mooie, hernieuwde bibliotheek en  dat sedert juni.
Nu hebben we er nog een zithoek bijgekregen.Even bijkomen met een boekje in een hoekje, een babbel met een medewerker van de bib, een boek bekijken voor het uitlenen, nota's nemen.... het kan allemaal.

Kom zeker  eens kijken tijdens de nieuwjaarsreceptie van Het Roze Huis.
Bron: Bert/md